El carbó:

El carbó és una roca estratificada combustible de color negre que se forma a partir de la descomposició de restes vegetals al llarg de milions d’anys. La qualitat del carbó i el seu poder calorífic depenen de la antiguitat d’aquest procés: antracita i hulla (era primària, carbonífera ).

Carbó

El carbó que hauria de ser utilitzat en major quantitat, és la antracita ja que aquest és el més ric en carboni ja que va estar exposat a temperatures i pressions molt elevades durant la seva formació, a més de posseir una major capacitat energètica i ser menys contaminant. Els motius que ens duen a concloure que aquest carbó no és utilitzat en la magnitud que nosaltres estimem és que l’antracita és troba en fines capes i a una gran profunditat, per lo tant això fa encarir molt la seva extracció.

El carbó com a font d’energia satisfà a mercats molt diversos: generació de electricitat, fabricació d’acer, fabricació de ciment i diferents processos industrials de calentament . En els països desenvolupats, es seu ús domèstic per calefacció i cocció és també significatiu. No obstant, el principal ús del carbó ho constitueix la generació de energia elèctrica, actualment més de la meitat de la producció mundial de carbó subministra el 37% de la electricitat mundial, existeixen molts de països que són altament dependents del carbó per la seva electricitat.

El carbó és també indispensable per la producció de ferro i acer; casi el 70% de la producció de acer prové de ferro fet en alts forns, el quals utilitzen carbó. Per la seva part, la majoria de les plantes de ciment del mon són alimentades amb carbó.

Degut a aquest gran ús del carbó, arribarà un moment que s’ acabarà ja que és una font d’energia no renovable, encara que els experts diguin que encara n’hi ha per molts any. Per aquest motiu s’han de cercar i emprar noves fonts d’energies que siguin renovables.


| L´ aigua en el medi ambient | El consum d´ aigua a les cases | El consum d´ aigua a l´ agricultura

| El consúm d´ aigua a les industries | La manca d´ aigua | La falta d´ aigua a Ciutadella

| Esgotament de les fonts d´ energia: el petroli | Esgotament de les fonts d´ energia: el carbó

| Solucions davant l´ esgotament de les fonts d'energia i de l'aigua | Valoració i opinió personal

| Bibliografia


TORNAR